ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR1801713790006379148473529
Λογαριασμός: 6379148473529

EUROBANK
IBAN: GR9002602490000420201609436
Λογαριασμός: 00260249420201609436

ΕΘΝΙΚΗ
ΙΒΑΝ: GR1501103450000034500811673
Λογαριασμός: 34500811673

ALPHA
ΙΒΑΝ: GR2201407720772002002020872
Λογαριασμός: 772002002020872

Δικαιούχος: ECOMAT OE