Κεντρικά Γραφεία:

Λ. Δημοκρατίας 4, Νέο Ψυχικό

Πολιτική επιστροφών

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν λόγω αλλαγής γνώμης,

έχετε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες προθεσμία και επιβαρύνεστε την δαπάνη

επιστροφής μέχρι το κέντρο διανομής από όπου απεστάλη.

Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην συσκευασία τους, στην ίδια κατάσταση

στην οποία τα παραλάβατε και να συνοδεύονται με το  παραστατικό πώλησης.

 

Ελαττωματικό προϊόν 

 

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να ελέγξει τα προϊόντα

για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία οποιουδήποτε ελαττώματος. Στην περίπτωση

που διαπιστωθεί ελάττωμα δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον

διανομέα. Η εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του προϊόντος.

Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει για τις εξείς περιπτώσεις

1. Προιόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο

καταναλωτής  π.χ. στρώμα διάστασης 162 cm×198 cm.

2. Εχει ανοιχθεί η συσκευασία ή έχει υποστεί ζημιά το προϊόν, από χειρισμό που δεν

ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης και των χαρακτηριστικών του.

3. Προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί.

4. Για λόγους αλλαγής γνώμης του πελάτη στην διάσταση ή στην σκληρότητα του προϊόντος.

Scroll to Top