Εγγύηση στρωμάτων

 

 

Αγαπητέ μας πελάτη,
Η ECOMAT ΣΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ την ποιότητα των στρωμάτων της, ως προς τα υλικά τους αλλά και ως προς την καλή κατασκευή τους, με έως 10 έτη για τον πυρήνα και έως 3 έτη για τα υφάσματα.
Η εγγύηση αυτή καλύπτει βλάβες του προιόντος που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή πιθανή αστοχία υλικού.  
Για να ισχύει η εγγύηση απαραίτητη προυπόθεση είναι να Α. Ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες φροντίδας και σωστής χρήσης του στρώματος και Β. Επιδειχθεί η απόδειξης αγοράς του στρώματος.
Αρχικά γίνετε ο απαιτούμενος έλεγχος από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας ή με φωτογραφικό υλικό από την πλευρά του πελάτη και εφόσoν διαπιστωθεί ότι ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις φροντίδας και σωστής χρήσης στρώματος, η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη επισκευή ή την αντικατάσταση, κατά την κρίση της, σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο:
Από την μέρα αγοράς μέχρι το 3ο έτος συμμετοχή πελάτη 0%.
Από το 4ο έτος μέχρι το 10ο έτος συμμετοχή πελάτη 50%.
Ο πελάτης αναλαμβάνει μόνο να παραδώσει το στρώμα σε σημείο που θα υποδειχθεί στην πόλη του. Η ECOMAT υποχρεούτε να παραδώσει το  πλήρως επισκευασμένο στρώμα εντός 5-7 εργάσιμων ημερών.

 

 

 


                                  Οδηγίες φροντίδας και σωστή χρήση στρώματος

   
 • Τοποθετήστε απαραίτητα το στρώμα πάνω σε βάση υπόστρωμα ή ανατομικό τελάρο με έως 4 cm κενό μεταξύ των ξύλων. Η τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε σανίδες με κενό μεγαλύτερο των 4 cm ή πάνω σε άλλο στρώμα ακυρώνει πλήρως την εγγύηση.
   • Μην λυγίσετε το στρώμα σας κατά την μεταφορά του. Όταν ένα στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια διπλώνεται, προκαλούνται ανεπανόρθωτες ζημιές και παραμορφώσεις.
   • Γυρίζετε το στρώμα σας κάθε 2 μήνες. Αυτό εξασφαλίζει μακροζωία και την απαραίτητη “ξεκούραση” των υλικών. Τα αφρώδη υλικά του στρώματός σας προσαρμόζονται ελαφρώς για να αγκαλιάσουν το σώμα σας. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και απαραίτητο ώστε το στρώμα να σας χαρίζει άνεση και σωστή στήριξη. Μία υποχώρηση στην επιφάνεια του στρώματος σας, έως 3 cm, είναι εντός των επιτρεπτών ορίων και δεν θεωρείται ελάττωμα. 
• Χρησιμοποιείτε απαραίτητα προστατευτικό κάλυμμα. Ενα πολύ λερωμένο στρώμα χάνει άμεσα την εγγύηση του.
• Διασφαλίζετε ότι το στρώμα παραμένει στεγνό και αερίζετε το τακτικά. Στην αρχή το στρώμα έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του καινούριου και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές μέρες. Η μυρωδιά είναι απόλυτα φυσιολογική και δεν θεωρείται ελάττωμα.
• Αποτρέψτε να χρησιμοποιήται το στρώμα ως «τραμπολίνο». Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη παραμόρφωση στα ελατήρια, χωρίς τη δυνατότητα επιδιόρθωσης.