Καριέρα 

 

Μπορείτε όμως να αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη διεύθυνση info@eco-mat.gr 

Το βιογραφικό σας θα ληφθεί υπ’όψιν, για τις εκάστοτε θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν.